- Αρχική Σελίδα - Η Ιστορία του Συστήματος Μας - Επιτελείο - Συζητήσεις - Ανακοινώσεις
 - Ιστορία του Προσκοπισμού - Σύνδεσμος Γονέων - Αγέλη - Επικοινωνία - Φωτογραφίες
 - Προσκοπισμός και Διαδίκτυο - Η Λέσχη Μας - Ομάδα    
 - Προσκοπικό Κατάστημα   - Κοινότητα    

 

Κοινότητα Ανιχνευτών
 

Ανιχνευτές γίνονται παιδιά τα οποία είναι 15 χρόνων ή φοιτούν στην Α' τάξη Λυκείου και παραμένουν μέχρι να συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια ή να αποφοιτήσουν από το σχολείο.
Οι Ανιχνευτές εντάσσονται σε Ομίλους των 3 - 6 ατόμων και ο κάθε Όμιλος παίρνει το όνομα ενός ξεχωριστού προσώπου από την ιστορία της πατρίδας μας ή του Προσκοπισμού.
Όλοι οι Όμιλοι μαζί αποτελούν την Κοινότητα Ανιχνευτών.
Του κάθε Ομίλου ηγείται ο Πρώτος του Ομίλου ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του. Ο Πρώτος μπορεί να επιλέξει ένα Ανιχνευτή ως βοηθό και αντικαταστάτη του όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Το Επιτελείο βαθμοφόρων της Κοινότητας αποτελείται από τον Αρχηγό και τους Υπαρχηγούς του.
Το Επιτελείο μαζί με όλους τους Ανιχνευτές αποτελούν τη Σύνοδο της Κοινότητας η οποία διοικεί, προγραμματίζει, συγκροτεί ομίλους, αξιολογεί και παρακολουθεί την πρόοδο των μελών της.
Η Σύνοδος συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά κάθε διμηνία και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Των συνεδριάσεων προεδρεύει ο Αρχηγός Κοινότητας ή ένας εκ των Υπαρχηγών Κοινότητας ή ένας Ανιχνευτής ο οποίος εκλέγεται από τους υπόλοιπους και εγκρίνεται από τον Αρχηγό Κοινότητας. Οι αποφάσεις της είναι πλειοψηφικές.
 
 
 
 


 

 

82ο Σύστημα Προσκόπων Αγίων Ομολογητών

All Rights Reserved © 1998-2009 Copyright
Τ.Θ. 23355, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία Vista Computer Centre
epiteleio@scouts82.com , 22427573